Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 96-НС
София, 08.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Люлин

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 247/08.07.2021 г. от кмета на район Люлин с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотата на ПП ДПС, КП ГЕРБ-СДС, КП БСП за България, Коалиция ИМВ, Коалиция ДБО и ПП ИТН, на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотата на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ:

 1. Освобождава членове на СИК, съгласно Списък – Приложение 1 към настоящото решение, и анулира издадените им удостоверения:
 2. На местата на освободените по т. 1 назначава членове на СИК, съгласно Списък – Приложение 2 към настоящото решение.

На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 08.07.2021 в 17:50 часа

Календар

Решения

 • № 152-НС / 22.07.2021

  относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

 • № 151-НС / 19.07.2021

  относно: Жалба от Станимир Гюров

 • № 150-НС / 19.07.2021

  относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения