Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 97-НС
София, 08.07.2021

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на РИК за предаване на избирателни списъци на ГД „ГРАО“ в МРРБ

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 ИК и Решение № 420-НС/07.07.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ:

Определя и упълномощава Владимир Павлов Александров, ЕГН … и Диян Сашов Асенов, ЕГН … - членове на РИК 25, да предадат книжата по т. 2 от Решение № 420-НС/07.07.2021 г. на ЦИК на териториалното звено на ГД „ГРАО“ в МРРБ и да подпишат съставения за целта приемо-предавателен протокол от името на РИК 25.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 08.07.2021 в 17:51 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 22.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

  • № 151-НС / 19.07.2021

    относно: Жалба от Станимир Гюров

  • № 150-НС / 19.07.2021

    относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения